Tidligere seminar

  • 2012: Oslo
  • 2013: Kristiansand
  • 2014: Tromsø
  • 2015: Bergen
  • 2016: Førde
  • 2017: Oslo
  • 2018: Kristiansand
  • 2019 Stavanger
  • 2020 ——-