Bergen, 18-19 september, 2023


Photo by Leonard Reeb on Unsplash

Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus
Tider: 18.09. kl.12.00-16.00 19.09 kl.09.00-14.15
Reise og hotell dekkes og bestilles av den enkelte.
Deltakelse på nettverkssamlingen er gratis. Middag betales av den enkelte (på restauranten).

Påmeldingsfrist torsdag 14. september