Om nettverket

I 2012 tok initiativtakere fra Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus initiativ til et seminar og etablering av nasjonalt nettverk innen livskvalitetsforskning (Livsforsk). Ambisjonen var å arbeide for nasjonalt å styrke samarbeidet mellom livskvalitetsforskere og utvikle denne forskningen videre på tvers av fagmiljøer og institusjoner.

Deltakerene på Livsforsk sitt første seminar i Oslo, 2012.


Deltagelse i nettverket er gratis og det har  i dag rundt 115 medlemmer.

Dersom du ønsker å delta i nettverket så registrerer du deg. Les mer her.

Kontaktinformasjon til leder for livsforsk: https://www.ntnu.no/ansatte/kari.h.gjeilo