Arbeidsgruppe

  • Kari Hanne Gjeilo, NTNU (leder)
  • Kristin Hjorthaug Urstad, UIS
  • Gudrun Elin Rohde, UiA
  • Martin Eisenman, UiT
  • Käthe Meyer, OUS
  • Trude Haugland, Diakanova
  • Tone Merete Norekvål, Helse Bergen, og HVL
  • John Roger Andersen, HVL og Helse Førde
  • Kirsti Riiser, OsloMEt